Additional menu

Tập luyện cùng Purna

Trải nghiệm yoga tốt nhất tại Purna Studio

Lịch Tập

  • Studio 1: 140 Bùi Tá Hán, p. An Phú, quận 2
  • Studio 2: 4 Tú Xương, p. 7, quận 3

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

14/01/2019 - 20/01/2019

Class

Class not found.

14/01/2019 - 20/01/2019

Hướng dẫn viên

Học Phí

Học thử miễn phí 1 buổi đầu tiên.
Học phí không hoàn trả nếu nghỉ giữa chừng.

Theo Tháng

đ 900,000 12 buổi
  • 3 buổi / tuần
  • 12 buổi / tháng

Theo buổi

đ 180,000 1 buổi
  • Tham gia tất cả các lớp
  • Thời hạn: không áp dụng

Đăng Ký

Đăng Ký Học Yoga
Studio Q2: 140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, quận 2
Studio Q3: 4 Tú Xương, p. 7, quận 3
Sending