Additional menu

Yin Yoga

Yin Yoga

Lớp Yin Yoga sáng thứ bảy.

Học phí: 150.000/buổi.

Date

04/12/2021

Time

06:00 - 07:00

Cost

150.00đ

Labels

offline

Location

Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức
Purna

Instructor

Purna

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *