Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
Tháng Tư 2023

Open Class Daily

Lớp Yoga sáng sớm mỗi ngày dành cho tất cả ...
03 Th4
05:15 - 06:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Beginner Class (Morning)

Lớp Yoga sáng 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
03 Th4
06:15 - 07:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Beginner Class (Evening)

Lớp Yoga tối 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
03 Th4
18:45 - 19:45
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Open Class Daily

Lớp Yoga sáng sớm mỗi ngày dành cho tất cả ...
04 Th4
05:15 - 06:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Open Class Daily

Lớp Yoga sáng sớm mỗi ngày dành cho tất cả ...
05 Th4
05:15 - 06:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Beginner Class (Morning)

Lớp Yoga sáng 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
05 Th4
06:15 - 07:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Beginner Class (Evening)

Lớp Yoga tối 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
05 Th4
18:45 - 19:45
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Open Class Daily

Lớp Yoga sáng sớm mỗi ngày dành cho tất cả ...
06 Th4
05:15 - 06:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Open Class Daily

Lớp Yoga sáng sớm mỗi ngày dành cho tất cả ...
07 Th4
05:15 - 06:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Beginner Class (Morning)

Lớp Yoga sáng 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
07 Th4
06:15 - 07:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Beginner Class (Evening)

Lớp Yoga tối 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
07 Th4
18:45 - 19:45
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Yin Yoga

Lớp Yin Yoga sáng thứ bảy.Học phí: 150.000/buổi. ...
08 Th4
06:00 - 07:00
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức
No event found!
Load More