Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
Tháng Tám 2022

Beginner Class (Evening)

Lớp Yoga tối 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
12 Th8
18:45 - 19:45
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Yin Yoga

Lớp Yin Yoga sáng thứ bảy.Học phí: 150.000/buổi. ...
13 Th8
06:00 - 07:00
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Open Class Daily

Lớp Yoga sáng sớm mỗi ngày dành cho tất cả ...
15 Th8
05:15 - 06:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Beginner Class (Morning)

Lớp Yoga sáng 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
15 Th8
06:15 - 07:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Beginner Class (Evening)

Lớp Yoga tối 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
15 Th8
18:45 - 19:45
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Open Class Daily

Lớp Yoga sáng sớm mỗi ngày dành cho tất cả ...
16 Th8
05:15 - 06:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Open Class Daily

Lớp Yoga sáng sớm mỗi ngày dành cho tất cả ...
17 Th8
05:15 - 06:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Beginner Class (Morning)

Lớp Yoga sáng 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
17 Th8
06:15 - 07:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Beginner Class (Evening)

Lớp Yoga tối 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
17 Th8
18:45 - 19:45
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Open Class Daily

Lớp Yoga sáng sớm mỗi ngày dành cho tất cả ...
18 Th8
05:15 - 06:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Open Class Daily

Lớp Yoga sáng sớm mỗi ngày dành cho tất cả ...
19 Th8
05:15 - 06:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức

Beginner Class (Morning)

Lớp Yoga sáng 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt ...
19 Th8
06:15 - 07:15
Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức
No event found!
Load More