Yin Yoga

Lớp Yin Yoga sáng thứ bảy.

Học phí: 150.000/buổi.

Date

13/08/2022

Time

06:00 - 07:00

Cost

150.00đ

Labels

offline

Location

Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức
Purna

Instructor

Purna

Leave a Reply

Your email address will not be published.