Additional menu

Tập luyện cùng Purna

Trải nghiệm yoga tốt nhất tại Purna Studio

Phòng tập

Lịch Tập

Xem Theo Tuần

Xem Theo Danh Sách

Lịch Tập

  • Studio 1: 140 Bùi Tá Hán, p. An Phú, quận 2
  • Studio 2: 4 Tú Xương, p. 7, quận 3

Đánh giá từ học viên

Học Phí

Học thử miễn phí 1 buổi đầu tiên.
Học phí không hoàn trả nếu nghỉ giữa chừng.

Theo Tháng

đ 800,000
  • 2 buổi / tuần
  • 8 buổi / tháng

Theo Tháng

đ 1,000,000
  • 3 buổi / tuần
  • 12 buổi / tháng
Popular

Theo ngày

đ 180,000
  • Tham gia tất cả các lớp
  • Thời hạn: không áp dụng

Đăng Ký

Đăng Ký Học Yoga
Studio 1: 140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, quận 2
Studio 2: 196 Bùi Tá Hán, phường An Phú, quận 2
Studio 3: 4 Tú Xương, phường 7, quận 3
Sending

Giỏ Hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Subtotal
0
Tổng
0
Tiếp tục mua hàng
0