[Nhật ký]: Tổng kết 7 ngày khoá học 100 giờ Anusara Yoga Nâng Cao

Sau một ngày nghỉ ngơi vui chơi tại phố cổ Chiang Mai, mình bắt xe tiến về tu viện Amaravati Ashram. Ẩn mình sâu trong núi non, cách xa trung tâm đến một giờ đi xe, một không gian trắng toát, yên tĩnh và tâm linh hiện ra trước mắt mình. Mình hoàn toàn bất … Đọc tiếp [Nhật ký]: Tổng kết 7 ngày khoá học 100 giờ Anusara Yoga Nâng Cao