[Nhật ký] Tổng kết 7 ngày đầu tiên của hành trình trở thành huấn luyện viên Yoga

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của mình sau một tuần tu luyện Sivananda Yoga tại Đà Lạt. Tuần đầu tiên luôn là tuần khó khăn nhất cho tất cả mọi người tham gia khoá học đào tạo huấn luyên viên Yoga này. Vì vậy mình cũng cảm thấy nên tự chúc mừng bản … Đọc tiếp [Nhật ký] Tổng kết 7 ngày đầu tiên của hành trình trở thành huấn luyện viên Yoga