Làm thế nào tạo được thói quen tốt trong cuộc sống?

“We are what we repeatedly do! Excellence then is not an act, but a habit.“ Đây là một trong những lời trích dẫn từ sách “The Power of Habit” mà mình khá tâm đắc. Điều này cũng mang ý nghĩa tương tự như câu châm ngôn sống quen thuộc mà mọi người thường nghe thấy: … Đọc tiếp Làm thế nào tạo được thói quen tốt trong cuộc sống?