Open Class Daily

Lớp Yoga sáng sớm mỗi ngày dành cho tất cả mọi người.

Các bạn có thể đến học trực tiếp tại Studio hoặc hoặc online trực tuyến qua Zoom

Date

31/05/2023

Time

05:15 - 06:15

Labels

offline,
online

Location

Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức
Purna

Instructor

Purna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *