Beginner Class (Morning)

Lớp Yoga sáng 2-4-6 dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen với Yoga.

Các bạn có thể học trực tiếp ở Studio hoặc học online trực tuyến qua Zoom.

Date

31/05/2023

Time

06:15 - 07:15

Location

Studio 1
140 Bùi Tá Hán, phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức
Purna

Instructor

Purna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *