Chia sẻ công thức Low carb smoothie

Chào các bạn, Sau công thức Mocha Smoothie, một số bạn phản hồi với Purna thắc mắc xem có công thức smoothie nào “low carb”tức hàm lượng tinh bột đường thấp mà hương vị vẫn thơm ngon không. Mình đã nghiên cứu một vài công thức low carb smoothie và chọn ra công thức dễ … Đọc tiếp Chia sẻ công thức Low carb smoothie